Tensiometro Aneroide Silfab I1300

Tensiometro Aneroide Silfab I1300
Tensimetro Aneroide con estetoscopio

$ 595.00

Tensiometro Aneroide Silfab I1300-P

Tensiometro Aneroide Silfab I1300-P
Tensimetro Aneroide con estetoscopio pediatrico

$ 595.00

Tensiometro Aneroide Silfab I1300-E

Tensiometro Aneroide Silfab I1300-E
Tensimetro Aneroide con estetoscopio de palma

$ 670.00